Στην τακτική εκπομπή της Παρασκευής που έχει μπει πια σε αρκετά Ελληνικά σπίτια