Βλέποντας πώς ο κινηματογράφος διαφέρει από περίοδο σε περίοδο και από περιοχή σε περιοχή και πώς νέες τεχνικές έχουν καινοτομηθεί με την πάροδο του χρόνου, αυτή η λίστα θα σας βοηθήσει να προσποιηθείτε κάποια αυθεντία για το θέμα, εντυπωσιάζοντας έτσι όλους όσους συναντάτε.

1. Man With A Movie Camera - 1929

Dziga Vertov

2. The Rules Of The Game - 1939

Jean Renoir

3. Bicycle Thieves - 1948

Vittorio De Sica

4. Tokyo Story - 1953

Yasujirō Ozu 

5. Easy Rider - 1969

Dennis Hopper

6. The Holy Mountain - 1973

Jororowsky

7. Fanny and Alexander - 1982

Ingmar Bergman

8. Sátántangó - 1994

Bela Tarr 

9. Yi-Yi - 2000

Edward Yang

10. Under The Skin - 2014

Jonathan Glazer