Φωτογραφία: Silent Night, Deadly Night 

1. Profondo Rosso 'Deep Red'

(Dario Argento, 1975)

 

2. À L’Intérieur 'Inside'

(Alexandre Bustillo and Julien Maury, 2007) 

 

3. Gremlins

(Joe Dante, 1984)

 

4. Rare Exports: A Christmas Tale

(Jalmari Helander, 2010) 

 

5. El Día de la Bestia 'The Day of the Beast'

(Álex De La Iglesia, 1995) 

  

6. Silent Night, Deadly Night

(Charles E. Sellier, 1984)

 

7. Black Christmas

(Bob Clark, 1974)

 

8. Dead End

(Jean-Baptiste Andrea and Fabrice Canepa, 2003)

  

9. 3615 code Père Noël 'Game Over'

(René Manzor, 1990) 

  

10. Christmas Evil

(Lewis Jackson, 1980) 

 

11. Krampus 

(Michael Dougherty, 2015)