Και πόσες άλλες ακόμη! Αν τα παρακάτω φιλμ είχαν συνεχιστεί ως σειρές δεν θα μας χάλαγε καθόλου >> 

Alien franchise (1979-..)

The Goonies (1985)

The Breakfast Club (1985)

The Big Lebowski (1998)

The Matrix franchise (1999-2003)

The Fast and the Furious franchise (2001-..)

Mean Girls (2004)

Harry Potter franchise (2001-2011) 

The Incredibles (2004) 

Inception (2010) 

Γράψτε τις δικές σας προτάσεις εδώ