Σ' αγαπώ ακόμα, ακόμα για σένα ζω,
κι αν θα με κόψουν στη μέση, διπλά θα σ' αγαπώ!