Τραγουδά Νίκο Παπάζογλου και την εύλογη απορία του

και ο ίδιος ο Νίκος