Κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1984

Purple rain, purple rain
Purple rain, purple rain
Purple rain, purple rain
I only wanted to see you
Bathing in the purple rain