Από τα δημοφιλέστερα τραγούδια τους.

Κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1976