Από τα πιο ωραία τραγούδια του

Αν στείλεισ μήνυμα χαράσΣημάδι πωσ με αγαπάσ αγαπημένηΝα 'ρθεισ να σε καλοδεχτώΚι αν χάθηκεσ σε αγαπώ αγαπημένη

Καλοκαίρια και χειμώνεσΠεριμένω να φανείσΔάκρυα καυτά σταγόνεσΘα με καιν ώσπου να 'ρθεισ

Κι αν θέλεισ όρκουσ τησ ζωήσΘα ορκιστώ από αρχήσ αγαπημένηΕγώ στα μάτια σου μετρώΤ' απέραντο και το μικρό αγαπημένη

Καλοκαίρια και χειμώνεσΠεριμένω να φανείσΔάκρυα καυτά σταγόνεσΘα με καιν ώσπου να 'ρθεισ