Από το 1984. 

Τώρα χαμένη εγώ στους ήχους
και λυτρωμένη εσύ χορεύεις
η μόνη εσύ που με πιστεύεις
σαν σου μιλώ μες στα τραγούδια

τώρα αγαπώ μα δεν ορίζω
τώρα δεν ψάχνω να βρω δίκια
τώρα το δρόμο μου τον βρήκα
γκρεμίστηκαν τ' αρχηγηλίκια