Μια από τις παράξενες θα λέγαμε συνεργασίες που έχει πολλούς φίλους αλλά και πολλούς εχθρούς...