Τι θα γινόταν εάν προσθέταμε λίγο sci-fi φαντασία σε γνωστά εξώφυλλα άλμπουμ?

 2013SciFiAlbums1100113 3

2013SciFiAlbums2100113 3

2013SciFiAlbums6100113 3

2013SciFiAlbums7100113 3

2013SciFiAlbums8100113 3

2013SciFiAlbums9100113 3

2013SciFiAlbums10100113 3

2013SciFiAlbums12100113 3

2013SciFiAlbums13100113 3