Ο Σωκράτης Μάλαμας τραγουδά Νικόλα Άσιμο >> 

Εγώ με τις ιδέες μου 

Γιουσουρούμ