Διασκευή στο τραγούδι των Blood, Sweat and Tears

Και το original