Στην Washington τον Οκτώβριο του 2004 

Και από Patti Smith