Άλλα θέλω κι άλλα κάνω

κι έφτασα ως εδώ
λάθη στραβά και πάθη
μ’ έβγαλαν σωστό.