Δύο μεγαθήρια μαζί 

Το 2004 στο Tsunami Aid: A Concert Of Hope 

waters 3245

Και το 2006