Τα έσοδα από τις πωλήσεις είχαν δοθεί στο Amy Winehouse Foundation.

Και το Original