Νο 1 στην Αμερική τον Οκτώβριο του 1961

Hit the road Jack and don't you come back
No more, no more, no more, no more
Hit the road Jack and don't you come back
No more
What'd you say?

H πρώτη ερμηνεία ανήκει στον Percy Mayfield