Για να ξέρεις τι θα προκαλέσεις αν φύγεις...

If you go away on this summer day
Then you might as well take the sun away
All the birds that flew in the summer sky
When our love was new and our hearts were high…