Ο Θούριος - Αριστοτέλης Ρήγας & the G Spot Experiment 

Και το original