Είναι η αγάπη μια χαμένη υπόθεση;

 Εσείς χάσατε ή κερδίσατε;