Η παρουσία της βοήθησε τις γυναίκες τραγουδίστριες στα τελευταία 10 χρόνια