Σε συνεργασία με τον David Bowie τραγουδά Sonny and Cher