Και ανεβαίνει ο πυρετός στο κοινό

Και από την Kylie >>