Τραγουδάει Πυξ λαξ και Καρρά

Και η ίδια εμφάνιση με την Πάολα