Οι περισσότεροι από εμάς, λίγο-πολύ αγαπάμε κάποιους καλλιτέχνες....