Το μάθαμε από τους Soft Cell

Και η πρώτη ερμηνεία από την δεκαετία του '60