Έχουν δίκιο αυτοί που θεωρούν καλύτερη την live ερμηνεία;

Love me, love me, love me, say you do

Και το original