Ο David Bowie ζωντανά στο Live Aid μπροστά σε 72.000 άτομα στο Wembley Stadium,

στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου 1985.