Ο αποκλεισμός οδηγεί σε αναζητήσεις τρόπων έκφρασης, η χθεσινή συμμετοχή της στο SNL

 

Και το πρωτότυπο