Για λίγα χρόνια ήταν από τους αγαπημένους...

Sign you name across my heart
I want you to be my baby
Sign your name across my heart
I want you to be my lady