Τοα τραγούδια 'Θέε μου μεγαλοδύναμε" και "Ο πόνος του ποδηλάτη"