Τα καλοκαίρια φεύγουν για μικρούς και μεγάλους

Και η πρώτη ερμηνεία