Ένας ύμνος για όσους νιώθουν μελαγχολία >

και το πρωτότυπο με τον Lucio Battisti