Σύνθεση Μάνου Χατζιδάκι που έχει γράψει και τους στίχους, ένα πρωινό μουσικό φάρμακο>>