Σε μια Jazz έκδοση>> 

Και η ερμηνεία του 1957 με την Καίτη Ντένις