Μίλτος Πασχαλίδης ~ Το τρένο φεύγει στις οχτώ | Στα χρόνια της υπομονής | Άλλος για Χίο τράβηξε

| Του κάτω κόσμου τα πουλιά | Μαλαματένια λόγια, Θέατρο Βράχων Βύρωνα 2019