Σε δύο μέρες στο Παναθηναϊκό στάδιο, στις 26 και 27 Ιουλίου ήλθαν στην Ελλάδα μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής. Clash, Cure, Culture Club, Stranglers, Talk Talk, Depeche Mode κα! 

15rock in athens lifo

Ποτέ άλλοτε δεν έχουν έρθει σε μια συγκεκριμένη συναυλία τόσο πολλά κορυφαία ονόματα! 

 rock in athens 1985

 

 

 

6rock in athens