Οι Duran Duran ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της δεκαετίας του '80.

Ήταν ένα από τα κύρια συγκροτήματα της λεγόμενης "Δεύτερης Βρετανικής Απόβασης" στις Η.Π.Α.