​Αυτοκίνητα με τιμές από 50 ευρώ βγάζει σε πλειστηριασμό την άλλη Τρίτη, 16 του μήνα, η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ).

Ο κακός χαμός αναμένεται την άλλη Τρίτη (16/6) στην αίθουσα δημοπρασιών της Αποθήκης Μαγουλέζας, στα Ανω Λιόσια, καθώς η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ) βγάζει σε πλειστηριασμό ​αυτοκίνητα με τιμές που ξεκινούν ακόμη και από τα 50 ευρώ -υπάρχει και ένα τρίκυκλο φορτηγάκι από 30 ευρώ για όποιον ενδιαφέρεται...

Μεταξύ των οχημάτων υπάρχουν τζιπ, αυτοκίνητα ταχύτητας και transit φορτηγά.

Συνολικά θα πλειστηριαστούν:

  • 19 Ομαδικές Κατηγορίες Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής ( Ο.Τ.Κ.Ζ.) με Δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε. Κοινοτικής-Μη Κοινοτικής προέλευσης που βρίσκονται στην Αποθήκη Μαγουλέζας.
  • Τρία Φορτηγά -Λεωφορεία για Διάλυση- Κοινοτικά που βρίσκονται στην Αποθήκη Μαγουλέζας.
  • Δύο φορτηγά για διάλυση Μη Κοινοτικά που βρίσκονται στην Αποθήκη Μαγουλέζας.
  • Ένα (1) Φορτηγό Ο.Τ.Κ.Ζ. και πέντε (5) Φορτηγά για Διάλυση, που βρίσκονται στο Δήμο Ελευσίνας.
  • Είκοσι πέντε (25) Βυτιοφόρα για Διάλυση Μη Κοινοτικής προέλευσης που βρίσκονται στο Τελωνείο Λαυρίου.

Όσοι ενδιαφέρονται να δουν από κοντά τα δημοπρατούμενα oχήματα μπορούν να επισκεφτούν τις αποθήκες Μαγουλέζας εργάσιμες ημέρες από τις 11 Ιουνίου έως τις 15, τις ώρες 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

  • Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) όπως χαρακτηρίζονται από το Π.Δ. 116/2004 και τα οποία δημοπρατούνται είτε το καθένα χωριστά είτε ομαδικά έχουν μόνο φορείς αδειοδοτημένοι από την Ε.Δ.Ο.Ε.
  • Δικαίωμα συμμετοχής για τα οχήματα προς διάλυση ήτοι των οχημάτων που κρίνονται ακατάλληλα για κυκλοφορία και δεν περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 116/2004 και δημοπρατούνται είτε το καθένα χωριστά είτε ομαδικά, έχουν εκτός από φορείς αδειοδοτημένους από την Ε.Δ.Ο.Ε. και όσοι ασκούν δραστηριότητα συναφή με την διαχείριση των οχημάτων αυτών, η άδεια λειτουργίας της οποίας προϋποθέτει την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες.

Η πληρωμή της προκαταβολής του 20% μπορεί να γίνει και μέσω POS.

Για να δείτε αναλυτικά τη λίστα πατήστε εδώ..

Τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που κατά περίπτωση καλύπτουν τις δύο ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει επιπροσθέτως για να συμμετέχουν (ημεδαποί ή αλλοδαποί εφόσον είναι ικανοί για δικαιοπραξία και δεν είναι ανήλικοι και δεν τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη), να έχουν όλοι ανεξαιρέτως μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λπ.) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ, την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους. Επίσης οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομικού προσώπου δικαιολογητικά, καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι που οφείλουν να καταθέσουν στον Γραμματέα της επιτροπής όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εντολής.