Ένα ακόμη quiz αποτελούμενο από 99 επιτυχίες από την δεκαετία του 90, όπου στο κάθε τραγούδι καλείσαι να απαντήσεις ανάμεσα σε δύο επιλογές, για το ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού που απεικονίζεται στην κάθε εικόνα... >>

 

Πηγή: http://www.shortlist.com/quizzes/can-you-name-99-hits-from-the-90s