Θα θέλαμε να είχαμε δει κάτι διαφορετικό πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους... >>

10. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull - 2008 

9. Sunshine - 2007

8. The Forgotten - 2004

7. Lady in the Water - 2006

6. The Number 23 - 2007

5. I Am Legend - 2007

4. War of the Worlds - 2005 

3. Superman - 1978 

2. Planet of the Apes - 2001

1. The Devil Inside - 2012