1. Ο Νονός - 1972

Francis Ford Coppola

2. Το λιμάνι της αγωνίας

Elia Kazan

3. Casablanca - 1942

Michael Curtiz

4. 8½ - 1963

Federico Fellini

5. Η Έβδομη Σφραγίδα - 1957

Ingmar Bergman

6. Vertigo - 1958

Alfred Hitchcock

7. Sunset Boulevard - 1950

Billy Wilder

8. Taxi Driver - 1976

Martin Scorsese

9. Τα 400 χτυπήματα / Les quatre cents coups - 1959

François Truffaut

10. Ο Μάγος του Οζ - 1939

Victor Fleming