Εκρηκτικές, αποφασιστικές, ακόμα και αδίστακτες, οι γυναίκες της κινηματογραφικής εβδομάδας. «Παράλληλες μητέρες»...