Αγνός ανόθευτος τρόμος σε συσκευασία μερικών επεισοδίων. Yπάρχει μία φράση στα αγγλικά που σε ελεύθερη μετάφραση...