Από τις αρχές της δεκαετίας του '60 και το φιλμ (Honeymoon) από τον Marino Marin...