Από τις αρχές της δεκαετίας του '60 και το φιλμ

(Honeymoon) από τον Marino Marin...