Αυτές οι επεξεργασμένες εικόνες από τον φωτογράφο Bob Egan είναι μια "θάλασσα νοσταλγίας"... 

Simon & Garfunkel: Wednesday Morning, 3AM  

vinyl new york 1 

Bob Dylan: The Freewheelin'

vinyl new york 2

 

West Side Story: Original Broadway Cast Album

 vinyl new york 3 

 

Bob Dylan: Highway 61 Revisited

vinyl new york 4

 

Neil Young: After the Gold Rush 

 vinyl new york 5

 

Steely Dan: Pretzel Logic

 vinyl new york 6 

 

Bob Dylan: Subterranean Homesick Blues

vinyl new york 7 

 The Doors - Central Park

Cashman West Central PArk combo

 

*Εισαγωγική φωτογραφία: RAMONES- Central Park