Νο 1 στην Αμερική τον Οκτώβριο του 1961 Hit the road Jack and don't you come backNo more, no more, no more, no...