Οι άνθρωποι γύρω χορτάτοι κοιτούσαν και βλέπανε πως κυλούσε γλυκά η ζωή τους αφέντες ,κακό πουθενά χιλιάδες παιδιά...